• Lorem ipsum dolor sit amet

Tisztelt Városlakók, kedves Látogatók!


Keszthely város vezetése elkötelezett a környezettudatos város- és közösség építés mellett. Klímastartégiánk célja közép- és hosszútávon meghatározott program mentén 2050-ig egy olyan város kialakítása, mely felkészült a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira, biztosítja a természeti és épített környezet értékeinek védelmét és energiahatékonyságot növelő fejlesztéseivel az itt élőknek, dolgozóknak, az ide látogatóknak egészséges, klímabarát és vonzó környezet megteremtését.

Ehhez az itt élők és ide látogatók együttműködésére és együtt gondolkodására is szükség van. Keszthely egy erős, összetartó közösség, amelyre lehet építeni. Az itt élők számára mindig is fontos volt és a jövőben is fontos lesz ennek a különleges természeti, építészeti és kulturális tájnak a megóvása, tisztelete és környezettudatos fejlesztése.

Keszthely Város Polgármestereként bízom a keszthelyi közösségben, szakmai partnereinkben és a gazdasági szereplőkben, hogy közösen sikerül felépítenünk egy olyan Keszthelyt, ahol a jövőben is jó lesz élni.

Nagy Bálint
Keszthely Város Polgármestere

 

 

KEHOP-1.2.1-18-2018-00206
Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő,
szemléletformáló programok megvalósítása.

 

 

Pexels Andrea Piacquadio 3771836
Pexels Akil Mazumder 1072824
Pexels Andrea Piacquadio 3776808

 

PROJEKT BEMUTATÁSA

Vezetői összefoglaló Keszthely város klímastratégiájának kidolgozására a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00206 azonosító számú, „Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása” című projekt keretében került sor.

A magyar kormányzat említett felhívása szerint hazánk globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve, ugyanakkor a klímaváltozás hatásaival szembeni sérülékenység Magyarországon belül is igen nagy területi különbséget mutat. Míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés – a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi differenciáltsága eredményeképpen – minél alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban. Kiemelten fontos ezért a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi képességek megerősítése.

Keszthely Város Önkormányzata úgy döntött, hogy a fenti kihívásoknak való megfelelés 2030-ig szóló céljait és a megvalósítás eszközeit stratégiai dokumentumban rögzíti. A klímastratégia kidolgozói mindenek előtt a Klímabarát Települések Szövetségének „Módszertani útmutató klímastratégiák készítéséhez” kiadványában foglaltakat vették alapul. A dokumentum megállapításai, következtetései alapvetően Keszthely Város Önkormányzatának adatszolgáltatásaira, valamint az országos nyilvántartásokra (KSH települési, járási statisztikai adatbázis, ETS-nyilvántartás, Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer, Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer és a Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis) támaszkodtak.

BŐVEBBEN